close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
Biology
 
مطالب پر بازدید
 
مطالب تصادفی
تصاویر زیبا
تعداد بازدید از این مطلب: 173
برچسب‌ها: تصاویر زیبا ,
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


استخوان

تعداد بازدید از این مطلب: 114
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3


سرطان این گونه انسان را از پای در می آورد...
تعداد بازدید از این مطلب: 115
برچسب‌ها: سرطان"انسان ,
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2


قلب انسان
تعداد بازدید از این مطلب: 129
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


عکس های رادیولوژِی
تعداد بازدید از این مطلب: 191
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


حس بویایی و چشایی

حس چشایی با بویایی با یکدیگر ارتباط دارند زیرا هر دو به گیرنده های شیمیایی وابسته هستند که وجود مواد شیمیایی محلول در آب را حس میکنند.حس بویایی 10/000 بار حساس تر از چشایی است.به کمک حس چشایی و بویایی ما میتوانیم از طعم غذا ها لذت ببریم ، بوهایی را همچون بوی دود را حس کنیم....

تعداد بازدید از این مطلب: 216
برچسب‌ها: حس"چشایی"بویایی ,
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 5
|
مجموع امتیاز : 5


فیزیولوژی قلب انسان

فیزیولوژی قلب انسان

 

 

تعداد بازدید از این مطلب: 139
برچسب‌ها: قلب" ,
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 5
|
مجموع امتیاز : 10


خون
تعداد بازدید از این مطلب: 93
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2


اعصاب و نرون ها

دستگاه عصب بیشترین فعالیت های بدن را کنترل و هماهنگ میکند.این دستگاه دارای میلیارد ها نورون(سلول عصبی)رابط میباشد.نرون ها پیام های الکتریکی سریع را که تکانه های عصبی نامیده میشوند،جا به جا می کنند؛نرون ها با این کار خود یک سامانه ی ارتباطات گسترده ایجاد میکنند که اطلاعات را جمع آوری و پردازش کرده و دستورات را به سایر بخش ها بدن می فرستند.در مغز و طناب نخاعی که دستگاه اعصاب مرکزی کنترل کننده را تشکیل می دهند،نرون های متراکم هستند؛این اعصاب،اطلاعات مرکزی و دیگر بخش های بدن منتقل میکنند.....

تعداد بازدید از این مطلب: 173
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 8


حس چشایی و بویایی

حس چشایی و بویایی با یکدیگر ارتباط دارند زیرا هر دو به گیرنده های شیمیایی وابسته هستند که که وجود مواد شیمیایی محلول در آب را حس میکنند.حس بویایی 10/000 بار حساس تر از چشایی است.به کمک حس چشایی و بویایی ما میتوانیم از طعم غذا ها لذت ببریم، بوهایی را نظیر بوی دود را درک کنیم و تعم تلخ سم هایی بسیار خطرناک را شناسایی کنیم.

تعداد بازدید از این مطلب: 171
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 8
تعداد صفحات : 2